Kto poręczy kredyt studencki?

piątek, 17 listopad 2017 at 09:16 am.

Aby otrzymać kredyt studencki trzeba spełnić kilka warunków, które przedstawia bank. Jednym z nich jest przedstawienie poręczenia kredytu. Dla wielu studentów była to duża bariera w dostępie do kredytu. Dlatego też istnieją pewne możliwości, które ułatwiają uzyskanie poręczenia, zobacz oferty kredytu oraz nie tylko na  http://www.bezpiecznalokata.com/.

Jak uzyskać poręczenie?

Jeśli kredytobiorca nie może sprostać wymaganiom banku w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, może skorzystać z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku akademickim 2017/2018 został rozszerzony zakres poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie bank ten może poręczyć kredyt w wysokości 100% wykorzystanej kwoty kredytu, dla tych studentów, którzy są pozbawieni opieki rodzicielskiej całkowicie lub częściowo, lub umieszczeni byli w rodzicie zastępczej albo placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej z uwzględnieniem kwoty dochodu na członka rodziny.

Również kredyt w wysokości 100% może zostać poręczony studentom, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1500,00 zł. Poza tym, 90% wykorzystanej kwoty kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć studentom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000,00 zł.

Natomiast poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest skierowane do osób zamieszkujących tereny wiejskie. Poręczenie Agencji w wysokości 100% uzyskać mogą studenci których dochód na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł.

Spłata kredytu.

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, a okres spłaty jest dwa razy dłuższy niż okres pobierania kredytu. W przypadku gdy pojawią się przejściowe problemy ze spłatą raty, na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty. Natomiast gdy kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej, która jest spowodowana utratą pracy albo wypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, wówczas bank może zawiesić spłatę rat na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Również najlepsi absolwenci mogą być nagrodzeni poprzez częściowe umorzenie kredytu studenckiego. 5% najlepszych absolwentów uczelni może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Wówczas należy złożyć w banku wniosek potwierdzony przez wyznaczony organ uczelni.