Klasyfikacja kredytów w Polsce

Klasyfikacja kredytów bankowych w Polsce jest bardzo różnorodna, możemy klasyfikować je pod różnym kątem między innym również pod względem celu kredytowania, okresu trwania umowy, czy waluty.

W przypadku kredytów z uwagi na cel wyróżniamy kredyty konsumpcyjne, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą oraz kredyty konsolidacyjne.

W przypadku kredytów ze względu na długość trwania umowy czyli czas spłaty wyróżniamy kredyty krótkoterminowe do 1 roku, kredyty średnioterminowe – udzielane na okres od 1 roku do 3 lub 5 lat, kredyty długoterminowe – udzielane na okres powyżej 5 lat.

Read More

admin | wtorek, 04 maj 2021 - 11:09 am | | Domyślne