Marża, stawka bazowa, oprocentowanie, prowizja- o co tu chodzi?

wtorek, 25 listopad 2014 at 09:59 am.

Klienci banków często nie do końca rozumieją język, jakim się jego pracownicy posługują. Mowa tu przede wszystkim o fachowym języku świata finansowego, dla przeciętnego człowieka mało przejrzystego i w gruncie rzeczy niejasnego. Do najczęściej nierozumianych określeń używanych w przypadku mowy o kredytach gotówkowych, należą marża, stawka bazowa, oprocentowanie i prowizja. Z reguły klienci banków słyszeli te określenia w przeszłości, ale mylą ich znaczenie i w związku z tym nie rozumieją konsekwencji, na jakie narażają się zaciągając kredyt.

Marża jest stosunkiem zysku do kosztów z definicji. Pod tym określeniem kryje się zatem zarobek banku w stosunku do naszej straty. Marża bardzo często jest zależna od innych czynników, w efekcie czego spotykamy różne marże na rynku kredytów gotówkowych. Jedno powinno być dla kredytobiorcy jasne: marża to parametr niezmienny przez cały czas trwania spłaty kredytu. Jeśli się więc zgodzimy na daną marżę, to będziemy na nią skazani dość długo. Czasem marża jest zmienna w sposób pośredni. Znaczy to, że sam zysk banku będzie stały, ale marża będzie zależna od wskaźnika bazowego.

Stawka bazowa to w sytuacji gdy kredyt zaciągany jest w rodzimej walucie wskaźnik WIBOR. Jest on niezależny od banków, dyktowany odgórnie przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych i wyliczany na podstawie transakcji międzybankowych. Najprościej mówiąc WIBOR zależy od ceny w jakiej jeden bank otrzymuje kredyt od drugiego banku na rynku polskim. W przypadku kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych banki biorą najczęściej pod uwagę albo WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Różnica polega na tym, że w przypadku WIBOR 3M stopa procentowa zmienia się co 3 miesiące i co trzy miesiące w związku z tym nastąpi rekalkulacja rat kredytu. W WIBOR 6M będzie się to odbywało co sześć miesięcy.

Oprocentowanie to całkowita cena kredytu. W oprocentowaniu mamy już zawartą i marżę banku i WIBOR. Jeśli oprocentowanie będzie zmienne, to zmiany te będą wynikały właśnie ze zmian stopy WIBOR. Jeśli natomiast oprocentowanie będzie stałe, oznacza to, że bank zrezygnował z wpływów WIBORU na wysokość raty, biorąc ewentualne straty dużym wzrostem WIBORU na swoje barki. Często w takich kredytach jest wyższa marża banku, co stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie dla banku.

Prowizja od udzielenia kredytu, to jednorazowy zarobek banku. Banki stosują najczęściej prowizje w wysokości od 0 % do 4% wysokości pożyczki. Brak prowizji rzadko wynika z dobrej woli banku. Najczęściej za taką sytuacją kryją się podstępy w postaci konieczności zakupienia innych produktów bankowych. Często bank obniża prowizję do zera jeśli klient zdecyduje się dodatkowo założyć rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy lub podpisze umowę o kartę kredytową. Za brakiem prowizji kryje się zatem jakaś korzyść banku i lepiej dwa razy się zastanowić, zanim skorzysta się z takiej promocji. Prowizja może być naliczona z góry lub odciągnięta od pożyczki. Jest to zawsze czysty zysk banku.