Klasyfikacja kredytów w Polsce

wtorek, 04 maj 2021 at 11:09 am.

Klasyfikacja kredytów bankowych w Polsce jest bardzo różnorodna, możemy klasyfikować je pod różnym kątem między innym również pod względem celu kredytowania, okresu trwania umowy, czy waluty.

W przypadku kredytów z uwagi na cel wyróżniamy kredyty konsumpcyjne, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą oraz kredyty konsolidacyjne.

W przypadku kredytów ze względu na długość trwania umowy czyli czas spłaty wyróżniamy kredyty krótkoterminowe do 1 roku, kredyty średnioterminowe – udzielane na okres od 1 roku do 3 lub 5 lat, kredyty długoterminowe – udzielane na okres powyżej 5 lat.

Kredyty możemy również klasyfikować ze względu na przedmiot umowy, w tym przypadku wyróżniamy kredyty konsumpcyjne i hipoteczne.

Kredyty mieszkaniowe/hipoteczne – kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu lub działki, kredyt budowlano- hipoteczny, kredyt refinansowy, kredyt konsolidacyjny hipoteczny, pożyczka hipoteczna.

Kredyty dzielimy także pod względem waluty i tu możemy wyróżnić: kredyt złotowy, kredyt walutowy, kredyt deminowany w walucie obcej, kredyt indeksowany

Kolejna klasyfikacja kredytów dotyczy kwotę dostępnej do wypłaty i tu mowa o:

Kredycie nieodnawialnym – np. kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny.

Kredycie odnawialnym – kredyt w koncie, linia kredytowa, karta kredytowa, kredyt rewolwingowy,

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych

Zabezpieczenie kredytu to narzędzie które chroni interesy kredytodawcy i pozwala mu wyegzekwować spłatę zobowiązania. Możemy tu wyróżnić zabezpieczenia osobowe oraz rzeczowe. Do zabezpieczeń osobowych należą: weksel, weksel in blanco, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz poręczenie. Natomiast do grupy zabezpieczeń rzeczowych należą: hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Kredyty mogą zostać również klasyfikowane pod kątem formy i rodzaju zabezpieczenia tym przypadku możemy wyróżnić kredyty z poręczycielem, kredyty pod weksel, kredyty lombardowe oraz kredyty hipoteczne.

Formalności wiążące się z uzyskaniem kredytów bankowych

Chcąc uzyskać kredyt bankowy, bez względu na to czy będzie to pożyczka konsolidacyjna, czy zobowiązanie, w ramach którego sfinansujemy zakup samochodu, musimy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o przyznanie środków. We wniosku muszą znaleźć się informacje dotyczące wysokości naszych dochodów, formy zatrudnienia, stałych zobowiązań, wieku a także stanu.

W niektórych przypadkach musimy przygotować zaświadczenia od pracodawcy jednak w przypadku niewielkich kwot wystarczy tylko samo oświadczenie kredytobiorcy, a także dowód osobisty. W przypadku osób które prowadzą własną działalność gospodarcza konieczne jest dostarczenie dokumentów rejestrowych firmy, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami i podatkami, a także wszelkie dokumenty dotyczące finansów firmy.

Środki w ramach kredytu mają szanse otrzymać przede wszystkim osoby mające stałe źródło dochodu, które nie figurują na listach dłużników oraz z pozytywną historią kredytową. Banki dokładnie analizują rejestry BIK oraz BIG w celu sprawdzenia i potwierdzenia czy klient nie zalega ze spłatą jakichkolwiek zobowiązań.

Jakie rodzaje kredytów są najczęściej zaciągane w Polsce?

Klienci banków w Polsce bardzo chętnie korzystają z różnych rodzajów kredytów. Największą popularnością cieszą się kredyty ratalne i gotówkowe, choć równie chętnie Decydują się na limity w rachunku, czy karty kredytowe.

Od wielu lat chętnie sięgamy także po kredyty hipoteczne, które dzięki niskim stopom procentowym pozwalają zaciągnąć zobowiązanie na korzystnych warunkach i spełnić marzenie o własnym mieszkaniu lub domu.