Kredyt gotówkowy, czyli jak zdobyć potrzebną gotówkę

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 at 10:55 am.

Wśród licznych produktów bankowych wysoką popularnością cieszą się kredyty gotówkowe. Umożliwiają one pozyskanie środków na potrzebne wydatki, których nie można zrealizować od razu za pomocą tych środków, które się aktualnie posiada. Kredyt gotówkowy może być przeznaczony na praktycznie dowolny cel konsumpcyjny, czyli niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będzie to więc dobry sposób zarówno na zdobycie środków na zakup nowego sprzętu RTV jak i na organizację rodzinnej imprezy oraz wiele innych tego typu celów.

Kredyt na dobrych warunkach

Zanim zaciągniemy kredyt musimy wiedzieć, nie tylko jaką sumę potrzebujemy, ale jakie warunki kredytu oferuje dany bank. Do najważniejszych należą niewątpliwie warunki związane z kosztami kredytu. Tu decydującą rolę odgrywa oprocentowanie kredytu, które na jego koszty przekłada się praktycznie bezpośrednio. Jednak wysokość oprocentowania zależy od różnych czynników. Oprócz marży banku należą do nich również stopy procentowe. Te zaś mogą być ustalane na różnym poziomie w zależności od panujących warunków. Wiele zależy więc od tego z jakim rodzajem oprocentowania kredyt się wybierze. Jeśli będzie to oprocentowanie stałe, to przez cały okres spłaty kredytu będzie obowiązywała jego wartość z nią zawierania umowy, bazująca na wysokości stóp procentowych w tamtym czasie. Jeśli zaś wybierze się oprocentowanie zmienne, to może ono zmienić się na bardziej korzystne dla kredytobiorcy w przypadku obniżki stóp, ale może też być odwrotnie w przypadku ich podwyżki. Należy też zwrócić uwagę na wysokość ewentualnych opłat prowizyjnych, ale są to z reguły opłaty jednorazowe. Oprócz tego, ile kredyt będzie nas kosztował, ważne jest też to, w jaki sposób ma on być spłacany. Chodzi tu w zasadzie o ilość oraz wysokość rat kredytu. Mogą to być raty równe lub też raty malejące. W tym drugim przypadku kolejne raty są coraz mniejsze, co jest spowodowane tym, że odsetki naliczane są od kapitału, który pozostał do spłacenia. W tym przypadku trzeba liczyć się ze stosunkowo dużą pierwszą ratą oraz kilkoma następnymi ostatnia rata będzie zaś będzie już znacznie niższa, gdyż do spłaty pozostanie praktycznie tylko jej część kapitałowa, zaś odsetkowa będzie minimalna.

Warunki, aby otrzymać kredyt

Jako, że zaciągając kredyt zaciągamy też zobowiązanie do jego spłaty, bank może zweryfikować, czy jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami pod tym względem i czy spełniamy warunki potwierdzające możliwość spłaty kredytu. Do warunków tych z pewnością będzie zależeć posiadanie odpowiedniego dochodu. Kolejna ważna sprawa, to odpowiednie zabezpieczenie kredytu, gównie na wypadek zdarzeń losowych, takich, jak utrata pracy, czy też choroba, które uniemożliwiałyby spłatę zaciągniętego kredytu. Coraz częściej oferowane jest wraz z kredytem jego ubezpieczenie od tego typu wypadków. Zabezpieczeniem może być również poręczenie przez żyranta. Warto też mieć czyste konto w BIK-u, czyli w biurze informacji kredytowej. Chodzi w tym wypadku o to, żeby zaciągane wcześniej kredyty były spłacane regularnie, bo to z pewnością sprawi, że dla banku będziemy bardziej wiarygodni.